Regulamin

Warunki rezerwacji;

Po telefonicznym lub on-line ustaleniu  terminu rezerwacji na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu która jest utrzymywana przez system przez 48h - w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy: Acommo sp. z o.o. ul. Karłowicza 7 34-500 Zakopane NIP 5472153699 REGON 361257357 ,KRS 0000552936 wyliczony zadatek.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h rezerwacja może zostać anulowana.

Przy rezerwacjach dokonywanych w czasie krótszym niz 48 do przyjazdu czas oczekiwania na wpłatę lub jej potwierdzenie mailowe na adres kontakt@kozincowka.pl wynosi do 6 godzin.

Potwierdzeniem rezerwacji ze strony Klienta jest wpłacenie na konto Wynajmującego wyliczonej kwoty zadatku. W tym przypadku rezerwacja zmienia status na Potwierdzoną Rezerwację z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego Przedpłatą.

Wynajmujący potwierdza zmianę statusu rezerwacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu Przedpłaty na rachunek Wynajmującego.

Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

Pozostała część należności za pobyt oraz opłata miejscowa płatna jest w dniu przyjazdu w trakcie zameldowania gotówką lub przelewem.

W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Apartamentu do dyspozycji Klienta.

Kwota naliczana jest za cały rezerwowany termin pobytu, pomniejszona o wpłacony zadatek.

Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany okres.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu przez klienta wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Wszelkie zmiany w rezerwacji oraz jej anulowanie wymaga przesłania przez Klienta pisemnej rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres kontakt@kozincowka.pl

Klient zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Klient zobowiązany jest także poinformować Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę.

 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

 W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.

 W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tą samą lub niższą cenę.

 Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z lokalu. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

Podczas usługi najmu od Klienta może zostać pobrana zwrotna Kaucja, w wysokości od 300 zł do 1000 zł, a w okresie weekendowym oraz sylwestrowym w wysokości od 500 zł do 2000 zł, na poczet wystąpienia ewentualnych szkód w wyposażeniu.

Kaucja jest zwracana Klientowi w przypadku niewystąpienia szkód w wyposażeniu – gotówką przy opuszczaniu przez Klienta lokalu lub na wskazany rachunek bankowy.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstapienia od umowy po wpłacie zadatku-przedpłaty którąkolwiek metodą płatności na podstawie zapisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  Dz. U. 2014 poz. 827.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Wynajmującego, na warunkach opisanych powyżejUsługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Wynajmujący udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.

W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Wynajmujący przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

Przed dokonaniem rezerwacji i wpłatą zadatku prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym poniżej. Dokonanie rezerwacji traktujemy równoznacznie z akceptacją regulaminu pobytu.

Konto do wpłat: BNP Paribas Numer konta: PL 79 1600 1042 1821 5335 8000 0001 (przelewy z kraju podajemy nr. konta bez PL) Dla przelewów zagranicznych dodatkowo potrzebny jest tzw. SWIFT CODE (BIC); PPABPLPK

Właściciel konta: Acommo sp. z o.o.  ul. Karłowicza 7, 34-500 Zakopane NIP 5472153699. W tytule wpłaty prosimy wpisać nazwisko rezerwującego oraz termin pobytu lu numer rezerwacji z potwierdzenia mailowego.

 

Regulamin pobytu w Willi Kozińcówka

W celu zapewnienia udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu a kończy się o 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godz. 16:00 należy uprzednio uzgodnić z obsługą obiektu.
 3. Przedłużenie pobytu w dniu wyjazdu do godz. 22:00 wiąże się z opłatą 50% ceny dobowej pokoju (pod warunkiem dostępności pokoju i ustalenia tego faktu z obsługa).
 4. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane dni.
 5. Prosimy o informacje o przyjazdach po godz. 20:00.
 6. Późny przyjazd po godz. 22:00 lub wcześniejszy przed 13,00 ( wymagający wcześniejszego serwisu ) skutkuje dodatkową opłatą w wys. 50 zł i wymaga ustalenia możliwości takiego zameldowania. 
 7. Opłatę za cały pobyt należy uregulować w dniu zakwaterowania.
 8. Dzień przed wyjazdem prosimy o kontakt z obsługą pod numerem telefonu tel. 609109640 w celu umówienia się na oddanie kluczy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W razie ich wystąpienia jest zobowiązany  do powiadomienia o tym obsługi i pokrycia  kosztów ich naprawy.
 10. Możliwość odwiedzin osób trzecich należy uprzednio uzgodnić z obsługą obiektu. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie budynku do godz. 22:00
 11. Na pobyt większej liczby gości w pokoju niż ustalono w trakcie rezerwacji zgodę musi wyrazić obsługa stosownie do możliwości lokalowych i za dodatkową opłatą. W innym razie właściciel zastrzega sobie prawo usunąć z pokoju wszystkich gości i anulować rezerwację bez zwrotu poniesionych opłat.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 rano.
 13. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób.
 14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia miedzy ludźmi obsługa ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych opłat.
 15. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Każdy pokój wyposażony jest w czujniki pożarowe. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, koszty ponosi użytkownik.
 16. Ze względu ochrony przeciw pożarowej na terenie obiektu i w pokojach nie wolno używać otwartego ognia w jakichkolwiek postaci oraz urządzeń elektrycznych lub gazowych niebędących wyposażeniem budynku.
 17. Zabrania się wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Do każdego pokoju wydawany jest po zameldowaniu jeden klucz. Za dodatkowy klucz pobieramy kaucje zwrotną w kwocie 100 zł.
 19. W przypadku zgubienia klucza pobierana jest opłata w kwocie 100 zł.
 20. Na każdy pokój przypada jedno miejsce postojowe na samochód osobowy.
 21. Parking przy budynku jest bezpłatny, niestrzeżony i tylko dla samochodów osobowych.
 22. Obsługa w dniu przyjazdu wskazuje miejsce postojowe. Prosimy o niezmienianie go w trakcie pobytu.
 23. Nie akceptujemy pobytów ze zwierzętami.
 24. Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie obiektu.
 25. W obiekcie obowiązuje zakaz pozostawiania otwartych okien w czasie nieobecności gości. Budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną.
 26. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione po wymeldowaniu się z pokoju.
 27. Obowiązuje zakaz chodzenia po budynku w obuwiu narciarskim oraz górskim oraz zakaz przecvhowywania sprzętu narciarskiego , rowerów  , sanek oraz wózków  dziecięcych które należy zostawiać w narciarni iw holu na parterze.
 28. Tylko w wybranych apartamentach można dostawiać  łóżeczko dziecięce. Prosimy pytać o mozliwość.
 29. Uprzejmie prosimy, aby na koniec pobytu pozostawili Państwo umyte naczynia oraz wyrzucone śmieci.
 30. Prosimy o wyrzucanie śmieci do pojemników znajdujących się przed budynkiem we wskazanym przez obsługę miejscu. 
 31. Kaucja zwrotna 500 zł pobierana jest w dniu przyjazdu gotówką.
 32. ‘Do kwoty wynajmu apartamentu doliczana jest dodatkowo miejscowa opłata klimatyczna – 2 zł /os za dzień
 33. Dokonując rezerwacji wynajmujący akceptuje powyższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz dopełnienia wszelkich obowiązków formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie pytania odnoście pobytu, wątpliwości, zauważone problemy czy usterki, jak również wszelkie informacje o atrakcjach w okolicy prosimy kierować do obsługi - tel. 609109640 lub poprzez email kontakt@kozincowka.pl

Życzymy miłego pobytu!

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Acommo sp. z o.o. ul. Karłowicza 7 Zakopane 34-500

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@kozincowka.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

 

 

 

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.